برچسب: هیدروژن ژنراتور آزمایشگاهی

هیدروژن ژنراتور

با خلوص> 99.999% در ظرفیت 300سی سی بر دقیقه با بهره گیری از تکنولوژی غشایی PEM بدون نیاز به محلولهای قلیایی مناسب برای آنالایزرهای گازی جهت تامین گاز سوختی