برچسب: فرمانتور آزمایشگاهی

فرمانتور

ساخت فرمانتور5 -10-20 قابل اتوکلاو و 200 لیتری با سیستم CIP & SIP بیوراکتورهای رایمند : درظرفيت هایمختلف ازمایشگاهی ،نیمه صنعتی و صنعتی با طراحی دقیق و هوشمندانه طراحی و ساخت انواع فرمانتورهای اتوماتیکباقابلیت...