دسته: فرمانتور

فرمانتور20لیتری

ساخت فرمانتورهای آزمایشگاهی و نیمه صنعتی

5-10-20 و 200لیتری

دستگاه گازکروماتوگرافی

دستگاه گازکروماتوگرافی ساخت شرکت رایمند طیف واریان بادتکتورFID ,TCD بادقت نانو میکرو انالیز قوی وتکرارپذیری بالا حساسیت دتکتور کروماتوگرافی گازی  یکی از روش‌های کروماتوگرافی است که برای بررسی و جداسازی مواد فرار بدون تجزیه شدن آن‌ها،...

فرمانتور

ساخت فرمانتور5 -10-20 قابل اتوکلاو و 200 لیتری با سیستم CIP & SIP بیوراکتورهای رایمند : درظرفيت هایمختلف ازمایشگاهی ،نیمه صنعتی و صنعتی با طراحی دقیق و هوشمندانه طراحی و ساخت انواع فرمانتورهای اتوماتیکباقابلیت...