تماس باما ۰۲۶_۳۴۷۰۲۳۷۰ و ۰۹۰۱۴۹۳۵۶۹۱

شرکت رایمندطیف واریان شرکتی است دانش بنیان که در زمینه تولید تجهیزات آزمایشگاهی همچون فرمانتورها،اینکوباتورCO2 فعالیت دارد وبا تلاش بخش تحقیق و توسعه شرکت موفق به ساخت دستگاه گازکروماتوگرافی گردیده است.

یکی از مهمترین دستاوردهای شرکت پشتیبانی و ارائه خدمات به روز و جلب رضایت مشتریان خود می باشد. ودراین زمینه موفق نیز گردیده است.