دستگاه گازکروماتوگرافی طرح Agilent8890

دستگاه گازکروماتوگرافی ساخت شرکت رایمند طیف واریان طرح Agilent 8890

بادتکتورFIDوTCD

بادقت نانو میکرو

انالیز قوی وتکرارپذیری بالا

حساسیت بالای دتکتور

کروماتوگرافی گازی  یکی از روش‌های کروماتوگرافی است که برای بررسی و جداسازی مواد فرار بدون تجزیه شدن آن‌ها، بکار می‌رود.

در کروماتوگرافی گازی، فاز گازی یک گاز بی اثر (برای مثال هلیوم، نیتروژن، آرگون و دی‌اکسید کربن) است

و به فاز متحرک گاز حامل نیز می‌گویند.

فاز ساکن یک جسم جامد جاذب یا لایه نازکی از یک مایع غیر فرار است

که به دیواره داخلی ستون یا به صورت پوششی روی سطح گلوله‌های شیشه ای یا فلزی قرار داده شده‌است.

در صورتی که فاز ساکن جسم جامد جاذب باشد اصطلاحاً کروماتوگرافی گازی گویند و اگر فاز ساکن مایع غیر فرار باشد آن را کروماتوگرافی گاز مایع گویند.

اما هردو به کروماتوگرافی گازی معروف هستند.

در کروماتوگرافی گازی،

جداسازی اجزا یک مخلوط متناسب با میزان توزیع اجزا تشکیل دهنده مخلوط بین فاز متحرک گازی و فاز ساکن جامد یا مایع صورت می‌گیرد.

در این روش گاز حامل مخلوط را درون ستون حرکت می‌دهد و بین دو فاز در حالت تعادل (گاز-مایع) اجزا تشکیل دهنده مخلوط توزیع می‌شوند؛

بنابراین فاز متحرک اجزا تشکیل دهنده نمونه را به طرف بیرون ستون حرکت می‌دهد و هر مولکولی که با ارتباط سست‌تر جذب ستون شده‌است،

زودتر و جزئی که قدرت جذب بیشتری با ستون دارد، دیرتر از ستون خارج می‌شوند؛ بنابراین، اجزا مخلوط از یکدیگر جدا می‌شوند.

کروماتوگرافی گازی برای جداسازی و شناسایی اجزا تشکیل دهنده یک مخلوط از مواد فرار و تجزیه کمی آن‌ها نیز کاربرد دارد.

این سیستم دارای قسمت‌های:

منبع گازی حامل، سیستم تنظیم‌کننده مقدار گاز، محل تزریق نمونه،

ستون کروماتوگرافی، کوره و سیستم تنظیم درجه حرارت محل تزریق، آشکارساز و سیستم شناساگر می‌باشد.

یک ستون کروماتوگرافی گازی gc مویین یا ستون gc مویین

در ساده‎ ترین شکل خود از دو بخش تشکیل شده است یعنی لوله ی مویین و فاز ساکن .

سیلیکای جوش خورده و فولاد ضد زنگ مواد اصلی هستند که برای لوله ها به کار گرفته می شوند .

فاز های ساکن متعددی به چشم می خورند .

اکثراً پلیمرهای پایدار حرارتی با وزن مولکولی بالا به شکل مایعات یا چسب ها می باشند .

متداول ترین فاز های ساکن این نوع پلیمر ها عبارتند از پلی سیلوکسان ها ( اغلب اوقات به نادرستی سیلیکون ها نامیده می شوند )

و پلی اتیلن گلایکول ها . نوع دیگری از فاز های ساکن که بسیار متداول هستند

عبارتند از ذرات متخلخل و کوچک تشکیل شده از پلیمر های زئولیت ها ( به عنوان مثال آلومینا ، غربال های مولکولی )

آشکارسازها

یونش شعله‌ای
هدایت حرارتی
نورسنج شعله‌ای
الکترون گیر

استفاده از آشکارساز یونش شعله‌ای رایج‌تر است.

برخی از کاربردهای آنالیز GC یا گاز کروماتوگرافی

آنالیز GC یا گاز کروماتوگرافی در صنایع مختلفی از جمله کشاورزی و صنایع غذائی،

صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی، صنایع پتروشیمی و محیط زیست کاربرد دارد.

از این روش برای آنالیز باقیمانده سموم کشاورزی و آفت کش ها،

اسید های چرب، الکل ها، ترکیبات فرار موجود در آب و پساب و همچنین جداسازی عطر و اسانس ها استفاده می شود.

کروماتوگرافی گازی  یکی از روش‌های کروماتوگرافی است که برای بررسی و جداسازی مواد فرار بدون تجزیه شدن آن‌ها، بکار می‌رود.

در کروماتوگرافی گازی، فاز گازی یک گاز بی اثر (برای مثال هلیوم، نیتروژن، آرگون و دی‌اکسید کربن) است

و به فاز متحرک گاز حامل نیز می‌گویند.

فاز ساکن یک جسم جامد جاذب یا لایه نازکی از یک مایع غیر فرار است

که به دیواره داخلی ستون یا به صورت پوششی روی سطح گلوله‌های شیشه ای یا فلزی قرار داده شده‌است.

در صورتی که فاز ساکن جسم جامد جاذب باشد اصطلاحاً کروماتوگرافی گازی گویند

و اگر فاز ساکن مایع غیر فرار باشد آن را کروماتوگرافی گاز مایع گویند.

اما هردو به کروماتوگرافی گازی معروف هستند.

در کروماتوگرافی گازی، جداسازی اجزا یک مخلوط متناسب با

میزان توزیع اجزا تشکیل دهنده مخلوط بین فاز متحرک گازی و فاز ساکن جامد یا مایع صورت می‌گیرد.

در این روش گاز حامل مخلوط را درون ستون حرکت می‌دهد و بین دو فاز در حالت تعادل (گاز-مایع) اجزا تشکیل دهنده مخلوط توزیع می‌شوند.

بنابراین فاز متحرک اجزا تشکیل دهنده نمونه را به طرف بیرون ستون حرکت می‌دهد و هر مولکولی که با ارتباط سست‌تر جذب ستون شده‌است،

زودتر و جزئی که قدرت جذب بیشتری با ستون دارد، دیرتر از ستون خارج می‌شوند؛

بنابراین، اجزا مخلوط از یکدیگر جدا می‌شوند. کروماتوگرافی گازی برای جداسازی و شناسایی اجزا تشکیل دهنده یک مخلوط از مواد فرار و تجزیه کمی آن‌ها نیز کاربرد دارد.

دستگاه گاز کروماتوگرافی