دسته: تماس باما

تماس باما ۰۲۶_۳۴۷۰۲۳۷۰ و ۰۹۰۱۴۹۳۵۶۹۱

شرکت رایمندطیف واریان شرکتی است دانش بنیان که در زمینه تولید تجهیزات آزمایشگاهی همچون فرمانتورها،اینکوباتورCO2 فعالیت دارد وبا تلاش بخش تحقیق و توسعه شرکت موفق به ساخت دستگاه گازکروماتوگرافی گردیده است. یکی از مهمترین...